I ett uttalande meddelar polisen för allmän säkerhet att den kommer att öka sin "närvaro på allmänna vägar" inom ramen för insatsen "Påsk i säkerhet" från och med den 13 april (onsdag) till och med den 18 april genom att förstärka "synligheten och kapaciteten".

När det gäller trafiksäkerheten intensifierar polisen sina inspektioner "med särskild inriktning på de viktigaste orsakerna till olyckor", t.ex. körning under påverkan av alkohol och psykotropa ämnen, fortkörning, användning av mobiltelefoner under körning och underlåtenhet att använda säkerhetsbälte.