"Om allt går som det har gjort hittills kan vi kanske nå slutet av det här året, med ungefär 85 procent av 2019. Vi hoppas att vi 2023 kan nå upp till tidigare värden", säger Vítor Costa, generaldirektör för Lissabons turistförening.

Vítor Costa tillade att dessa utsikter beror på vissa variabler, framför allt de effekter som kriget i Ukraina kan få, och gav som exempel bränslepriserna, som återspeglas i priserna på flygresor, där Lissabon är ett turistmål som är "mycket beroende" av flygtransporter på grund av sitt geografiska läge.

"När det råder ekonomisk kris är det första som folk skär ner på resandet och det första som företagen skär ner på är marknadsföringen. Detta kan få konsekvenser", tillade Vítor Costa, som betonade vikten av två typer av segment inom turismen i Lissabon, "fritidsturism" och affärsturism, kopplad till konferenser eller företagspresentationer.

Fortsatt återhämtning

Associação Turismo de Lisboas utsikter för 2022 och 2023 följer den återhämtning som redan har registrerats 2021, då det skedde en 30-procentig återhämtning av aktiviteten jämfört med 2020, även om indikatorerna fortfarande uppvisade en nedgång på 58 procent jämfört med 2019, det vill säga till värdena före pandemins början, enligt Vítor Costa.

Turismen i Lissabon kommer inte att nå upp till siffrorna före Covid-19 i år på grund av den inverkan som pandemins sista våg hade i januari och februari, tillade han.