"I slutet av den här månaden upphör en subvention på 20 euro för var och en av familjerna genom Autovoucher, som gjorde det möjligt för familjerna att subventionera ökningen av bränslepriserna. Vad vi nu kommer att göra är att ersätta denna subventioneringsåtgärd med en mer aggressiv åtgärd i form av skattesänkningar", sade Mendonça Mendes vid en presskonferens i ministerrådet.

Denna åtgärd kommer att ersättas, "i princip från och med maj månad", med en sänkning av ISP (skatt på petroleumprodukter), eftersom regeringen ännu inte har fått grönt ljus från Europeiska kommissionen att sänka momssatsen.

"Eftersom vi fortfarande inte har fått grönt ljus från Bryssel när det gäller att sänka momssatsen, kommer vi att se till att portugiserna, när de går till bensinstationen, betalar bränslet på sin sluträkning som om de hade en skatt på gas på 13 % och inte som om den hade en momssats på 23 %, genom en motsvarande sänkning av ISP-satsen", förklarade tjänstemannen.

Enligt Mendonça Mendes kommer denna mekanism, som premiärministern meddelade redan i slutet av förra veckan, att fortsätta tillsammans med den veckovisa översynen av ISP-priset mot bakgrund av förändringar i oljepriset och ökningen av momsintäkterna.