Enligt en rapport från ECO har ökningen av antalet transporterade passagerare och av intäkterna inte hindrat TAP:s förluster, som uppgår till 1,599 miljarder euro 2021, vilket är en oöverträffad summa, och som överstiger 1,2 miljarder euro 2020.

Företaget, som leds av Christine Ourmières-Widener, transporterade 5,83 miljoner passagerare förra året, 25 procent fler än 2020 och cirka 34 procent fler än 2019, det sista året före pandemin.