Ekonomiministern klargjorde att idén om att införa en skatt på extraordinära vinster i företag, inklusive företag inom energisektorn, är en "sista utväg" som regeringen kan genomföra om den anser det nödvändigt.

"För närvarande finns det ingen sådan skatt. Vi undersöker alla alternativ", sade António Costa Silva. "Om mycket specifika situationer identifieras, där företag har normala vinster från sin verksamhet som är ett resultat av god ledningskapacitet, produktiva investeringar och intensiva vinster i sig själva, kommer vi att respektera dem", tillade han.

Men han varnade också: "Om ett företag som gör 20 procent vinst och plötsligt går upp till 80 procent, kan vi tala med dessa företag om att delta i ansträngningarna för att hjälpa ekonomin i en svår situation". Det är inget dramatiskt, inget nytt", sade ministern och påpekade att denna åtgärd redan tillämpas i flera länder, t.ex. i USA, Spanien och Italien.

"Om det finns utrymme för oväntade och slumpmässiga vinster kommer vi att vara uppmärksamma, eftersom staten inte har oändliga resurser och inte heller kan hjälpa alla sektorer", konstaterade António Costa Silva och underströk att "vi lever i exceptionella tider och ibland är det nödvändigt att vidta exceptionella åtgärder".