I ett uttalande uppgav föreningen att "i förhållande till föregående kvartal och samma kvartal föregående år var PMVP [genomsnittligt försäljningspris till allmänheten] för 95 bensin under det första kvartalet 2022 12 % högre än föregående kvartal och samma kvartal föregående år.4 c/l [cent/l] (+7,3 %) och 32,7 c/l (+21,8 %), för diesel för vägtransport med 17,6 c/l (+11,6 %) och 37,2 c/l (+28,1 %) och för gasol Auto med 3,1 c/l (+3,8 %) och 17,7 c/l (+26,3 %)".

Enligt sammanslutningen berodde "ökningen av PMVP för bensin 95 under första kvartalet 2022 jämfört med föregående kvartal främst på prisökningen på 11,4 c/l", med "en minskning av merkostnaden för inblandning av biobränsle med 1,0 c/l".

Å andra sidan förblev kostnaderna för lagring, distribution och marknadsföring (ADC) praktiskt taget oförändrade, med en ökning på 0,3 c/l".