Turismen fortsätter att återhämta sig från pandemins effekter och förväntningarna inför påsken är positiva, från hotell till lokalt boende.

Enligt en rapport från ECO tror sektorn att påsken kan bli "startskottet" för turismens återhämtning, vid en tidpunkt då siffrorna redan ligger mycket nära resultaten för 2019.

Prishöjningar

Resebyråerna känner redan av den positiva takten i efterfrågan, men sektorn känner också av effekterna av den ryska invasionen av Ukraina och just därför medger hotellbranschen prishöjningar på 10 procent för att kompensera för de ökade energikostnaderna.

I april ökade antalet utfärdade biljetter för flyg till Portugal med 500 procent jämfört med april 2021, säger Luís Araújo, ordförande för Turismo de Portugal. Det är dock viktigt att notera att detta antal inte inkluderar lågprisflygbolag eller biljetter som bokas direkt med flygbolagen. Trots detta är tjänstemannen säker inför påsken och konstaterar att "när det gäller flygförbindelser" är landet "mycket nära siffrorna för 2019", året då rekord slogs inom turistsektorn, med 27 miljoner turister.

Hotellbranschen hade "goda" förväntningar inför påsken och i dagsläget kvarstår de. "Vi hoppas att påsken kan bli startskottet för återhämtningen", säger Cristina Siza Vieira, vd för Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), och påpekar att "det redan fanns en mycket stor efterfrågan".

Efter en "mycket dålig" januari och februari säger tjänstemannen att sektorn "var på vänt fram till påsk" och att hon för närvarande tror att "det kommer att bli många fler hotell som är öppna", även om cirka 20 procent av hotellen kommer att fortsätta att ha stängda dörrar. Vila Galé-gruppen, till exempel, kommer att ha alla 27 hotell i landet i drift, säger förvaltaren Gonçalo Rebelo de Almeida till ECO.

Nationell och internationell efterfrågan

Den ansvarige för den näst största hotellkedjan i landet säger att förväntningarna inför påsken är "positiva", "med reservationer från nationella och utländska kunder", vilket förutspår beläggningsgrader på över 80 %. På AHP:s sida pekar prognoserna på en vikt på 60 % internationella turister, även om efterfrågan på portugisiska för hotellsektorn också är betydande.

De positiva förväntningarna sprider sig till det lokala boendet. "Vi har äntligen lyckats få en viss förväntan om återhämtning", berättar ECO Eduardo Miranda, ordförande för Local Accommodation Association of Portugal (ALEP). "Mars var redan mer optimistisk och påsken är just det som markerar förväntningarna om början på återhämtningen", tillägger tjänstemannen och konstaterar att påsken "är en viktig milstolpe" för sektorn.