Portugals utrikesminister João Gomes Cravinho och hans motsvarigheter i Irland, Belgien, Cypern, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Polen, Spanien och Sverige har undertecknat ett brev till Olivér Várhelyi, EU-kommissionär för grannskaps- och utvidgningspolitiken, enligt Politico.

I dokumentet, daterat den 8 april, försvarar undertecknarna att Europeiska unionens (EU) och det internationella samfundets mål bör vara att "stärka den palestinska myndigheten". I denna mening uttrycker skrivelsen att den "fortsatta fördröjningen" av stödet till Palestina hotar att få motsatt effekt av det avsedda målet, så de kräver finansiering "så snart som möjligt".

Inget brett stöd

Enligt gruppen av undertecknare har de "villkor" inom utbildningssektorn som ställs på Palestinas tillgång till EU-medel "inget brett stöd" bland medlemsstaterna. I brevet begärs också att det ursprungliga förslaget ska läggas fram och att EU-medel ska frigöras "omedelbart".

Det handlar om en kontrovers om palestinska läroböcker som påstås innehålla antisemitiska budskap och uppmaningar till våld. Det pågår därför en intern diskussion om huruvida det ekonomiska stödet till Palestina ska villkoras av ändringar av innehållet i dess läroböcker.

I det brev som skickats i två exemplar till Europeiska kommissionens ordförande von der Leyen kräver de 15 länderna att man återgår till förslaget från den 15 december, med risk för att "underminera eller till och med upphäva" de framsteg som hittills uppnåtts. Eftersom de palestinska myndigheterna redan har åtagit sig att genomföra reformprogrammet för utbildning riskerar den nya åtgärden att skada dialogen med palestinierna "i denna och andra frågor", står det i meddelandet.

Oppositionen

I motsatt riktning går ett brev som undertecknats av 32 parlamentsledamöter och som hävdar att europeiska medel inte får användas för att på ett otillbörligt sätt finansiera uppvigling till våld.

I brevet, som undertecknats av Anna-Michelle Asimakopoulou, ordförande för den interparlamentariska gruppen Transatlantic Friends of Israel, nämns att de palestinska myndigheternas skolböcker sedan flera år tillbaka "uppmuntrar skolbarn att hata judar och imitera terrorister", och det klargörs att även om de stödjer finansiering av Palestina får detta inte ske på ett otillbörligt sätt.