I statsbudgeten för 2022 (OE2022) har skatten på alkohol, alkoholhaltiga drycker och drycker med tillsats av socker (IABA) uppdaterats med 1 %, med totala intäkter som förväntas uppgå till 286,8 miljoner euro.

En identisk höjning med 1 % kommer också att gälla tobaksskatten (IT), enligt den rapport som åtföljer OE2022-förslaget.

"När det gäller särskilda konsumtionsskatter kommer skattesatserna att uppdateras med 1 % för IT och IABA", står det i dokumentet, där det konstateras att "med hänsyn till den förväntade utvecklingen av den privata konsumtionen och den interna efterfrågan" förväntas en ökning av intäkterna 2022, jämfört med 2021, på 20 miljoner euro för IT (+1 %) och 29 miljoner euro för IABA (+11 %).

Totalt bör IABA ge 286,8 miljoner euro, ett värde som för första gången överstiger det värde som registrerades 2019, som var 279,4 miljoner euro det året.

Även IT, med en beräknad intäkt på 1 433,6 miljoner euro, kommer 2022 att överstiga det belopp som samlades in 2019 (1 427,4 miljoner euro).