I en begäran till ordföranden för kommissionen för ekonomi, offentliga arbeten och bostäder och planering, socialdemokraten Afonso Oliveira, betonas att flygbolaget "har ackumulerat negativa resultat sedan 2018, en situation som förvärrades under pandemin".

Socialdemokraterna motiverar begäran om förklaringar eftersom stödet till TAP som godkändes 2021 i Bryssel innebär "ett godkänt statligt stöd på 3,2 miljarder euro", vilket de anser vara "en mycket expressiv vikt i mobiliseringen av offentliga medel" .

Förluster

PSD:s ledamöter framhåller att TAP "uppvisade en förlust på nästan 1 600 miljoner euro 2021, vilket motsvarar cirka 4,3 miljoner euro per dag".

"Företaget har på ett obegripligt sätt ändrat prioriteringen av sina rutter, nämligen från Francisco Sá Carneiros flygplats i Porto, vilket eliminerar vissa flygningar med uppenbara förluster för hela den norra regionen", kritiserar PSD.