Försvarsbudgeten får i år ett anslag på 2 450,7 miljoner euro, vilket är något mindre än de 2 451,5 miljoner euro som förutses i statsbudgeten som godkändes i oktober. Jämfört med det belopp som verkställdes 2021 har det skett en ökning med 2,5 procent.

Kriget i Ukraina aktualiserade behovet av en ökning av försvarsbudgeten, nämligen inom ramen för Nato, och flera regeringar, till exempel den tyska, tillkännagav en ökning till 2 procent av BNP.