"Målet är att identifiera och dokumentera allt potentiellt och mycket rikt vatten- och undervattensarv vid Lagos kust, en stad som en gång var en viktig punkt för navigering, som ett sätt att öka kulturturismen i detta område", säger Hugo Pereira, ordförande för Lagos Chamber.

Det gemensamma projektet av Câmara de Lagos och institutet för arkeologi och paleovetenskap (IAP) vid Universidade Nova de Lisboa inleddes 2006, men avbröts 2008, och arbetet på marken förväntas återupptas 2023.

Enligt borgmästaren är det ett initiativ som är "viktigt för Lagos historia, med hänvisning till historiska skeppsvrak och alla undervattenstillgångar som skildrar det maritima förflutna".

"Stort värde"

"Dessa platser är av stor betydelse för kulturarvet och av stort vetenskapligt och turistiskt värde", konstaterade han.

Nästa år bör man återuppta undersökningsarbetet för att identifiera platser där skeppsvrak, kanoner och andra artefakter finns, så att man kan skapa en databas med särskild inriktning på upptäcktstiden.

Enligt forskaren Rosa Varela Gomes stimulerar skeppsvrak fantasin och utgör en viktig del av vårt maritima förflutna. De är viktiga för alla som besöker Algarve "på grund av klimatet och arvet, både nautiskt och undervattens".