Som en reaktion på förslaget till statsbudget för 2022 (OE2022) är det nationella utbildningsförbundet (FNE) och det nationella lärarförbundet (Fenprof) eniga i sin bedömning av dokumentet: Det prioriterar inte lärarna.

"Den nya statsbudgeten fortsätter att glömma pedagoger, eftersom den inte innehåller några åtgärder som värdesätter dem och som bidrar till att göra det mer attraktivt att arbeta inom sektorn", skriver FNE i ett uttalande.

Med en beräknad budget på 7 805,7 miljoner euro för grund- och gymnasieutbildning och skolförvaltning inför OE2022 praktiskt taget ingenting nytt för sektorn i förhållande till det förslag som misslyckades i oktober förra året.

Den största skillnaden är åtagandet att vidta åtgärder för att lösa problemet med lärarbrist i skolorna, genom att ändra rekryteringssystemet, en ny modell för lärarutbildning, i samverkan med högre utbildning, och skapandet av incitament för lärarkarriärer och inrättande av lärare i områden med större behov.

"Det är sant att (...) OE2022-förslaget erkänner behovet av att locka unga människor till lärarkarriären och att skapa incitament för att locka yrkesverksamma till områden där det råder brist, men de medel som tas upp i budgeten visar inte på några positiva åtgärder i detta avseende", uppger man till Fenprof.