Beslagtagningarna, av totalt 1 354 920 ägg, genomfördes av specialiserade brigader från industrierna i de centrala och norra regionala enheterna vid myndigheten för livsmedel och ekonomisk säkerhet (ASAE).

Den största mängden beslagtagna ägg, 1 338 120 ägg till ett värde av nästan 106 000 euro, gjordes vid en åtgärd i Castelo Branco-distriktet vid ett centrum för klassificering och förpackning av ägg där man hittade ägg som redan klassificerats utan att lämna obligatorisk information, nämligen om parti, datum, hållbarhet och härkomst.

Vid centret i Castelo Branco kontrollerade brigaderna också en diskrepans mellan de veckovisa uppgifterna om produkten och lagren på plats.

Vid grossistanläggningen i Guimarães kommun beslagtogs 16 800 ägg till ett värde av 2 100 euro på grund av avsaknad av obligatorisk identifieringsmärkning och bristande spårbarhet.