I måndags registrerade landet 28,8 dödsfall på 14 dagar per en miljon invånare, ett värde som fortsätter att ligga över tröskelvärdet på 20 dödsfall definierat av Europeiska centrumet för sjukdomskontroll (ECDC), enligt dokumentet från generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella institutet för hälsa doktor Ricardo Jorge (INSA).

Denna ECDC-indikator på 20 dödsfall per miljon invånare på 14 dagar är en av de referenser som regeringen fastställt för att landet ska kunna övergå till en obegränsad nivå av pandemikontroll.

När det gäller pandemins tryck på hälso- och sjukvården visar uppgifter från INSA och DGS att antalet patienter med covid-19 som läggs in på intensivvårdsavdelningar motsvarar 23,5 % av det värde som anses vara kritiskt för 255 bäddar på dessa enheter, en indikator som också visar en stabil trend.

Enligt rapporten är det sjukhusen i de centrala och norra regionerna som har den högsta beläggningen på intensivvårdsavdelningarna, men fortfarande med värden som ligger långt ifrån respektive larmnivå.

DGS och INSA nämner också att andelen positiva tester för SARS-CoV-2 coronaviruset var 21,8 % mellan den 5 och 11 april, vilket är över tröskelvärdet på 4 % och registrerar en "vändning av den nedåtgående trend som har ägt rum".