"En hamburgare eller en korv är produkter som konsumenten i allmänhet konsumerar i stora mängder, och vi vill att han ska konsumera den fisk som inte konsumeras, genom att föreslå ett format som är känt för konsumenten", säger Filipa Pinto Gomes, en av forskarna i projektet, till Lusa Agency och betonar att syftet också är att "vinna över konsumenter som har stigmatiserats av att inte äta fisk".

Genom ProReMar-projektet utvecklas vegetariska hamburgare som tillverkas av sjögräs, som består av cirka 45 respektive 60 procent fisk.

"Vi talar om alger, som är produkter som ökar på marknaden, men som ännu inte används i stor utsträckning som ingredienser, och även om fisk som inte har något kommersiellt värde eller har ett lågt kommersiellt värde för fiskarna", förklarar han.

Livsmedelsinnovation stimulerar ekonomin och värdesätter dessa underutnyttjade resurser eller resurser med lågt kommersiellt värde.

"Ofta hänger det faktum att fisk med lågt kommersiellt värde inte konsumeras samman med en kultur som den som finns för taggmakrill, som är mycket torr och därför inte konsumeras, men som fångas mycket och måste bortskaffas för att kunna konsumeras" , hävdar specialisten med en examen i livsmedelsteknik och en doktorsexamen i miljöteknik.

Dessutom har dessa marina resurser, såsom taggmakrill eller marina makroalger, ett högt näringsvärde eftersom de är rika på bioaktiva föreningar och mineralämnen.

Det slutliga målet är att produkterna ska produceras och marknadsföras av livsmedelsindustrin.