Enligt en rapport från CNN Portugal hoppas regeringen få in ytterligare 59 miljoner euro genom fordonsskatten (ISV), som betalas när man köper en ny bil. Finansminister Fernando Medina motiverade värdet med "utsikterna för marknadsutvecklingen".

Men marknaden, eller åtminstone den sammanslutning som företräder den, har ett annat perspektiv än regeringen. Helder Barata Pedro, generalsekreterare för ACAP, räknar inte med en sådan accelererande tillväxt. "Tyvärr kommer vi kanske inte att nå dit", sammanfattar han.

Varför?

Därför att det finns flera faktorer som påverkar sektorn negativt. Till att börja med halvledarkrisen, som är "långt ifrån löst", vilket begränsar utbudet. Sedan har vi effekterna av kriget i Ukraina, vilket exemplifieras av de "ukrainska fabriker som stannade på grund av bristen på kablar". Slutligen kan den osäkerhet som orsakas av bränslepriserna också försena många portugisers beslut att köpa en ny bil.

Helder Barata Pedro sade till CNN Portugal att marknaden i detta skede ligger "40 procent under samma period 2019", det sista året före pandemin. Och utsikterna för 2022 är en tillväxt på 8 % - långt ifrån den utveckling som regeringen anger.