"Det är med vår djupaste sorg som vi måste meddela att vår lilla pojke har avlidit", heter det i uttalandet. "Det är den största smärta som alla föräldrar kan känna. Endast födelsen av vår lilla flicka ger oss styrkan att leva detta ögonblick med lite hopp och lycka.

"Vi vill tacka läkarna och sjuksköterskorna för all deras expertvård och stöd. Vi är alla förkrossade över denna förlust och vi ber vänligen om avskildhet under denna mycket svåra tid. Vår lilla pojke, du är vår ängel. Vi kommer alltid att älska dig", skrev Ronaldo i ett meddelande undertecknat tillsammans med sin flickvän Georgina Rodríguez.