Eduardo Faria, som talade vid informationsmötet om den seismovulkaniska aktiviteten i São Jorge, sade att den regionala räddningstjänsten och brandkåren på Azorerna (SRPCBA), i samarbete med Azorernas operativa kommando (COA), befinner sig i ett "långt framskridet skede" när det gäller planen för evakuering till sjöss, om det är nödvändigt, och även med flyg, om flygplatsinfrastrukturen är skadad".

Civilskyddstjänstemannen betonade att en helikopter genomförde en flygspaning för att "kontrollera driftförhållandena på oförberedda platser", och att evakueringsplanen "bör vara klar i slutet av veckan eller i början av nästa vecka".

Under briefingen förklarade också Rui Marques, från Azorernas seismovulkaniska informations- och övervakningscenter (CIVISA), att "det fanns en liten förändring i trenden för de senaste sju dagarna, där den dagliga frekvensen av jordbävningar ökade".