Enligt finansministeriet: "Som en del av IRS-kampanjen 2022 för inkomster som intjänats 2021 har skatte- och tullmyndigheten (AT) hittills återbetalat cirka 454 miljoner euro".

Enligt de uppgifter som fanns tillgängliga när detta pressmeddelande gick i tryck har skattebetalarna hittills lämnat in nästan 2,3 miljoner IRS-deklarationer, varav 44 procent har lämnats in via det automatiska IRS-systemet och 56 procent manuellt.

Av de inlämnade deklarationerna har mer än 870 000 (cirka 38 procent av det totala antalet) reglerats, varav 560 000 motsvarar återbetalningar.

Cirka 85 000 inkassonotar utfärdades också, till ett sammanlagt värde av cirka 35 miljoner euro, medan resterande belopp är ogiltiga (ingen återbetalning eller inkassonotar).

Tidsfristen för skattebetalarna att lämna in den årliga skattedeklarationen löper ut den 30 juni.