Enligt en analys från Emigration Observatory, som hänvisar till uppgifter från Luxemburgs statistikportal, reste 3 885 portugiser till Luxemburg år 2021, vilket motsvarar 15,3 % av de 25 335 utlänningar som reste in i landet det året.

Antalet portugiser som reste in i landet 2021 var en ökning med 18,2 % jämfört med 2020, då 3 286 portugiser reste in i Luxemburg.

Enligt analysen av forskaren Inês Vidigal från Emigration Observatory har denna ökning "att göra med den större rörlighet som 2021 redan har möjliggjort", men "är en fortsättning" på en tillväxttrend som hade börjat 2017 och som avbröts 2020 på grund av de begränsningar av rörligheten som Covid-19-pandemin medförde.

Emigrationsobservatoriet noterar dock att trots den uppmätta ökningen har andelen portugiser bland alla emigranter som anländer till Luxemburg minskat, från 29 % 2013 till 15,3 % 2021.

Enligt tillgängliga uppgifter - mellan 2000 och 2021 - var antalet portugisiska inresor till Luxemburg som lägst år 2000, med 2 193 inresor, och som högst år 2012 (5 193 inresor).

Enligt Inês Vidigal fortsätter trenden att fler män än kvinnor emigrerar till Luxemburg, särskilt unga aktiva vuxna i åldern 15-39 år.