Enligt rapporten "As One for Diversity, Equity & Inclusion", ett initiativ från Merck som drivs av Spirituc, ett marknadsundersökningsföretag som specialiserat sig på det medicinska området, "förväntas män och kvinnor få samma genomsnittliga månadslön för olika funktioner först år 2052".

Enligt samma undersökning finns det allt fler kvinnor i ledande befattningar, det vill säga i företagens styrelser, och indexet för ojämlikhet mellan könen har minskat, men det är "först år 2063 som man kan förvänta sig att lika många kvinnor som män kommer att ha ledande befattningar".

Förväntningarna på att uppnå jämställdhet mellan könen i styrelser är dock mer optimistiska, eftersom denna paritet har fastställts till 2033, inom 11 år.

När det gäller analysen av den kvinnliga närvaron i regeringar, som har ökat, pekar slutsatserna i studien på att "det ideala scenariot för jämställdhet" ska uppnås omkring 2027, om fem år.

När det gäller delad föräldraledighet för alla män och kvinnor kommer detta "idealscenario", om man ser till indikatorerna för det senaste decenniet, att vara verklighet år 2037.

I samma studie anges också att antalet manliga vårdnadshavare kommer att vara lika stort som antalet kvinnliga vårdnadshavare först 2045.

Reflektion

Generaldirektören för Merck Portugal, Pedro Moura, som citeras i ett uttalande, anser att detta är uppgifter som "bör få oss att reflektera över de förändringar som fortfarande är nödvändiga" för att uppnå verklig mångfald, jämställdhet och integrering av kvinnor och män.