"Villkoren är uppfyllda för den icke-obligatoriska användningen av masker, som kvarstår på platser som besöks av särskilt utsatta personer", t.ex. hem och strukturer i det nationella nätverket för integrerad fortsatt vård, sade ministern i slutet av ministerrådet.

Utöver dessa situationer bibehålls den obligatoriska användningen av mask även på vårdinrättningar, hälsovårdstjänster och strukturer där särskilt utsatta personer vistas samt i kollektivtrafiken, sade ministern och tillade att åtgärden kommer att träda i kraft i och med ministerrådets resolution i dag.

Offentliga transporter

Marta Temido förklarade att kollektivtrafiken, inklusive flygtransporter, taxibilar eller TVDE, omfattas av detta undantag på grund av "den höga intensiteten i användningen, den svåra luftningen, bristen på alternativ till deras användning vid tillfällen med hög frekvens".

"Därför är detta de två omständigheter där den obligatoriska användningen av masker kvarstår utan att det påverkar den rekommenderade användningen av dem i form av en folkhälsomått under vissa omständigheter", sade hon och exemplifierade med situationen för en person som lever tillsammans med en person som har covid-19.

Skolor

När det gäller användningen av masker i klassrummen har Marta Temido tydligt förklarat: "Skolor, nej [maskanvändning är obligatorisk]".

Ministern tillade att denna åtgärd vidtogs efter samråd med experter och de vanliga institutionerna, och påpekade att de säsongsmässigt kan behöva omforma åtgärderna och besluta om dem i en annan riktning.