Åtgärden beslutades av ministerrådet och kommer att träda i kraft efter det att den har offentliggjorts i Diário da República.

Vid den presskonferens som avslutades av ministerrådet sade hälsominister Marta Temido att det inte längre kommer att finnas några regler för genomförandet av diagnostiska tester för SARS-CoV-2 viruset, som orsakar covid-19, utan att de får utföras i situationer som fastställs av generaldirektoratet för hälsa.

Hon meddelade också att "det digitala certifikatet covid-19 i test- eller återhämtningsmodaliteten, eller andra bevis på laboratorieprestationer, inte längre krävs för tillträde till bostadsbyggnader och för besök på vårdinrättningar".

Det kommer att vara upp till generaldirektoratet för hälsa att fastställa särskilda regler och riktlinjer för att skydda de mest utsatta befolkningsgrupperna.

Blankett för lokalisering av passagerare

Ministerrådet beslutade också att upphäva formuläret för lokalisering av passagerare, vilket innebär att passagerare på flygningar till eller från det portugisiska fastlandet eller kryssningsfartyg som lägger till i Portugal inte längre behöver fylla i det.

"Förklaringen [till denna åtgärd] är uppenbar och har att göra med vad vi inte lyckats göra när det gäller att spåra kontakter på bred front", förklarade Marta Temido.

Med tanke på den positiva utvecklingen av den epidemiologiska situationen i Portugal har regeringen också beslutat att begränsa den obligatoriska användningen av mask till att endast gälla för hälso- och sjukvårdsinrättningar och -tjänster, hem, mottagningsstrukturer eller hemtjänst för utsatta befolkningsgrupper eller äldre personer samt för kollektiva passagerartransporter.