I uttalanden i slutet av det extraordinära ministerrådet motiverade tjänstemannen uppskjutandet med att de planerade förändringarna måste mogna, särskilt när det gäller utbildning av de personer som ska ansvara för flygplatskontrollen.

"Viktigare än att säga om det blir den 12 eller 13 maj är att se till att de som kommer att vara i den första, andra och tredje linjen för flygplatskontrollen får en utbildning som är anpassad för att garantera de mänskliga rättigheterna och statens internationella åtaganden", sade han.