I ett uttalande uppgav företaget att "cementkonsumtionen på den nationella marknaden under de två första månaderna av 2022 ökade med 18,2 % jämfört med året innan och uppgick till 635 000 ton".

Enligt AICCOPN "utfärdade de kommunala nämnderna under de två första månaderna av 2022 3 226 licenser för nybyggnation eller renoveringsarbeten i bostadshus, vilket innebär en ökning med 5,8 % jämfört med året innan", och "när det gäller antalet licensierade bostäder i nybyggnationer, så skedde under dessa två månader en ökning med 19,8 % jämfört med året innan, till 4 897".

I samma anmärkning erinrade föreningen om att när det gäller beviljandet av nya bostadslån från finansinstitut, "fram till februari 2022, skedde en ökning med 25,3 %, jämfört med samma period förra året, till 2 464 miljoner euro".

Å andra sidan, i februari, "uppvisade medianvärdet av den bostadsvärdering som fastställts för bankkrediter en ökning med 11,9 %, i årstakt, inför variationer på 13,2 % i lägenheter och 7,4 % i i husen", sade AICCOPN.

Algarve ökar med 42 %

Föreningen lyfte också fram Algarve och hänvisade till att antalet licensierade bostäder i nybyggnation, under de tolv månader som avslutades i februari 2022, var 1 662, ett värde som representerar en ökning med 46,2 % jämfört med de 1 137 licensierade bostäderna under de föregående tolv månaderna.

Enligt AICCOPN är 20 % av dessa bostäder av typ T0 eller T1, 39 % av typ T2, 31 % av typ T3 och 10 % av typ T4 eller högre.