Enligt en rapport från tidningen Público har STJ standardiserat rättspraxis om möjligheten att i samma byggnad ha permanent boende och tillfälliga bostäder för turiständamål, vilket enligt tidningen innebär att "skillnaderna i juridisk förståelse" upphör.

I ett samtal med agenturen Lusa redogjorde IL:s ledamot Carlos Guimarães Pinto för det lagförslag som partiet överlämnat till republikens församling och vars syfte är att förtydliga det rättsliga systemet för driften av lokala inkvarteringsanläggningar.

"Den föreslagna ändringen innebär i praktiken att ingenting ändras, så att alla människor som för närvarande har sin verksamhet - och som kan se den hotad av STJ:s beslut - kan fortsätta att ha den", förklarade han.

Liberalernas mål är att det inte ska ske någon förändring, det vill säga "att människor kan fortsätta att ha sina företag, att turismen kan fortsätta att blomstra, att småföretag och familjer som är beroende av denna verksamhet för sina liv kan fortsätta som hittills", förklarade Carlos Guimarães Pinto.

"STJ beslutade att det som hittills har gjorts i praktiken inte omfattas av lagen och vi vill att det ska omfattas av lagen", sade han.

Enligt IL-ledamoten vill partiet att de som investerar inte ska få se "sin verksamhet helt enkelt förstöras" när de hade förväntningar på "att lagen skulle tolkas på ett visst sätt och nu kommer att tolkas på ett annat".

"Allt vi vill är att saker och ting ska förbli som de har varit hittills, den här gången inom ramen för lagen, som enligt domarna inte fanns", tillade han.