Enligt en rapport från ECO kommer bränslepriserna att öka igen nästa vecka. Oron för Brent-utbudet på grund av ett eventuellt EU-embargo mot rysk olja pressade råvarupriserna under hela veckan.

Från och med måndag kan diesel bli sex cent dyrare och bensin två cent dyrare, säger en källa inom sektorn till ECO och använder värdena fram till marknadens stängning på torsdag. Med hänsyn till de genomsnittliga värden som praktiseras vid pumparna denna måndag innebär detta att en liter enkel diesel kommer att kosta 1 941 euro och enkel bensin 95 kommer att kosta 1 975 cent.