"Det var ett historiskt steg att Europeiska kommissionen, i det meddelande som den nyligen gjorde i samband med kriget mellan Ryssland och Ukraina, antog att det var ett strategiskt alternativ för Europa att öka sammankopplingarna mellan den iberiska halvön och resten av den europeiska marknaden", förklarade han.

Premiärministern talade vid Sines Industrial and Logistics Zone Business Center (ZILS) i Setúbal-distriktet, där Madoqua Power2x-projektet för produktion av grön väte och ammoniak lanserades av det internationella konsortium som leds av det portugisiska företaget Madoqua Renewables.

"Dessa sammankopplingar har varit blockerade under lång tid, vare sig de är elektriska eller via "pipeline" för naturgasförsörjning", sade António Costa, som anser att detta är en infrastruktur "av största vikt".

Rörledningen kan i dag vara för naturgas, i morgon kan den vara för grön väte, den kan vara en möjlig kombination av olika gaser, men det är en mycket viktig infrastruktur", underströk han.

"Portugal och Spanien har tillsammans den kapacitet som för närvarande redan är installerad för att tillgodose 30 procent av Europas energibehov i form av naturgas. Vi kan helt enkelt inte göra denna kapacitet tillgänglig eftersom det inte finns någon sammankoppling som gör det möjligt för oss att exportera den naturgas som vi har kapacitet att lagra till resten av Europa", betonade han.