"Det är särskilt viktigt att framhäva införandet och den ökade spridningen av BA.5-linjen av Omicron-varianten, som har några ytterligare mutationer som påverkar virusets inträde i mänskliga celler och/eller dess förmåga att undvika immunsvaret", förklarar generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella hälsoinstitutet Doutor Ricardo Jorge (INSA).

Enligt INSA, som uppskattar att BA.2-linjen är ansvarig för 94,4 procent av de infektioner som registrerats i landet, undersöks införandet och spridningen av denna och andra linjer som anses intressanta.

BA.5-linjen cirkulerar med större intensitet i centrumregionen, där den redan stod för 10,4 % av de sekvenser som analyserades mellan den 4 och 10 april.

I rapporten från DGS och INSA anges också att det finns en ökande trend i den kumulativa incidensen av sju dagar per 100 000 invånare i åldersgrupperna 20-29 år, 50-59 år och 70-79 år.