"Det fattade beslutet är rätt eftersom villkoren för överföring av tjänster, funktioner och anställda inte uppfylldes. Ingen av dessa faktorer garanterades, nämligen förhandlingen om arbetstagare", säger ordföranden för fackförbundet för karriär inom utredning och inspektion av utlännings- och gränsbevakningstjänsten (SCIF/SEF) till Lusa.

Acácio Pereira sade att uppskjutandet av utrotningen av SEF visar "att det är en komplicerad process".

Ministerrådet har godkänt ett lagförslag om att skjuta upp processen med att släcka SEF, och regeringen motiverar detta beslut med att de planerade förändringarna måste mogna, nämligen när det gäller utbildning av de personer som ska ansvara för flygplatskontrollen.

Ministern för inrikesförvaltning har inte angett något datum för när denna process ska vara avslutad, utan har betonat att "viktigare än kalendern är att se till att övergången sker på ett lugnt, säkert och fredligt sätt" och med "alla aktörers medverkan".

Ordföranden för SEF:s inspektörsförbund ansåg, vilket han har hävdat sedan processens början, att det är "ett felaktigt beslut ur politisk synvinkel" att avveckla denna säkerhetstjänst.

.