"I egenskap av representativ enhet för denna verksamhet och oroad över de effekter som detta beslut kan få, ber AHRESP att man skyndsamt ska sammanträda med styrelsen för att diskutera detta problem i syfte att lösa det", står det i ett meddelande från föreningen.

Det handlar om en dom från Högsta domstolen (STJ), som publicerades på torsdagen av tidningen Público, där man drar slutsatsen att "i det horisontella fastighetssystemet ska angivelsen i den konstituerande titeln, att en viss del är avsedd för bostäder, tolkas i den meningen att det inte är tillåtet att bedriva lokal inkvartering (AL)".

Föreningen konstaterar att "det kommer inte att undgå att ha en övertygande effekt och få framtida beslut att uppfylla den förståelse som nu ges, där man anser att det inte är möjligt att bedriva verksamhet för lokalt boende med en bostadsrätt, vilket skulle kunna få mycket negativa konsekvenser och till och med destabilisera en hel ekonomisk verksamhet".

AHRESP understryker att det i det rättsliga systemet för lokalt boende inte nämns "specifikt vilken titel som bör övervägas för dess utövande" och att "många arbetar med bostadsrätt, eftersom de i många fall" är "egendom för bostäder, och den användning som faktiskt görs skiljer sig inte från bostadsanvändningen".

När Lusa kontaktade statssekreteraren för turism, handel och tjänster, Rita Marques, svarade hon skriftligen att "regeringen inte kommenterar domstolsbeslut och anser inte heller att det är lämpligt att kommentera konsekvenserna av det aktuella beslutet".