Under det första kvartalet förra året ledde Kina topp 5 av nationaliteterna i programmet för uppehållstillstånd för investeringar (ARI), med en summa på 51,7 miljoner euro och 100 gyllene visum som beviljades. I år har antalet sjunkit till 43 tillstånd.

USA går uppåt

Under de första tre månaderna i år leder USA tabellen, med Kina på andra plats, med en ackumulerad investering fram till slutet av mars på 20,7 miljoner euro, vilket innebär en minskning med mer än hälften (59, 9 %) jämfört med samma period 2021.

Investeringarna från USA mer än tredubblades under kvartalet i år, jämfört med samma period 2021, till 25,1 miljoner euro, vilket motsvarar 52 gyllene visum. För ett år sedan uppgick de amerikanska investeringar som samlades in genom "gyllene" visum till 6,8 miljoner euro (13 beviljade ARI).

Indien ligger på tredje plats under det första kvartalet, med en investering på över åtta miljoner euro och 18 beviljade gyllene visum. Förra året fanns landet inte med på topp 5 under första kvartalet.

Därefter följer Brasilien, vars investeringar som tagits upp i år ökade med 1,7 % på årsbasis till 11,4 miljoner euro och 17 beviljade ARI. Under det första kvartalet 2021 stod Brasilien för 11,2 miljoner euro som samlades in genom gyllene visum och 18 uppehållstillstånd beviljades.

På femte plats i år ligger Sydafrika, med en ackumulerad investering fram till mars på över 7,6 miljoner euro och 15 gyllene visum.