Omstruktureringen av utlännings- och gränsförvaltningen kommer att träda i kraft först när det dekret som skapar den portugisiska myndigheten för migration och asyl (APMA) träder i kraft, en enhet som kommer att ansvara för SEF:s administrativa karaktär.

I lagförslaget, som kommer att debatteras i plenum på onsdag, med en begäran om prioritet och brådska, drar regeringen tillbaka den tidsfrist på 180 dagar som den hade gett för att inrätta APMA, utan något planerat datum.

I motiveringen åberopar regeringen pandemin, upplösningen av republikens församling och kriget i Ukraina som skäl för att man inte har gått vidare med omstruktureringen av tjänsterna.

Upplösningen av republikens församling, med kravet på förtida val, "villkorade den avgående regeringens verksamhet och begränsade genomförandet av struktureringsåtgärder", hävdar den verkställande makten.

I fredags, i slutet av det extraordinära ministerrådet, sade ministern för inrikesförvaltning, José Luís Carneiro, att APMA "kommer att bildas först när dimensionerna är tillräckligt mogna".

José Luís Carneiro, motiverade uppskjutandet av SEF:s släckning med att de planerade förändringarna måste mogna, nämligen när det gäller utbildningen av dem som ska ansvara för flygplatskontrollen.