Som en del av den nationella inspektionsplanen för 2022 pågår kampanjen fram till den 2 maj och kommer att omfatta informationskampanjer och inspektionsåtgärder.

Kampanjen kommer att fokusera på överdriven hastighet, "eftersom detta är en av de främsta orsakerna till olyckor på vägarna och står för mer än 50 % av de registrerade överträdelserna", påpekar myndigheterna i ett gemensamt uttalande.

Åtgärderna för att öka medvetenheten kommer att äga rum samtidigt med inspektionerna och kommer att inriktas på de vägar med störst trafikflöde. De planeras för avgång från IC19 till Rio de Mouro/Sintra (den 26), till Trofa serviceområde (den 27), till Estrada da Papanata, Viana do Castelo (den 28), till A1 i N/S riktning, från Antuã Santa Maria da Feira (den 29) och till N114 National Road - Avenida Túlio Espanca, Évora (den 2 maj).