I två informationsbroschyrer som delats ut till befolkningen i de två byarna och som skickats till byrån Lusa står det att Generaldirektoratet för energi och geologi (DGEG) den 15 februari offentliggjorde ett meddelande om att företaget Clariant Ibérica Producción S.A. ska prospektera och undersöka fyndigheter av tripolymineraler och andra associerade mineraler.

Enligt broschyrerna kommer den "fred som råder" i byarna Casal da Rola och Casais do Porto, i Louriçals församling, att "vara över när prospektering och forskning tillåts".

"Skadlig inverkan"

"Konsekvenserna av en mineralutvinning är skadliga för varje befolkning och avkastningen är illusorisk jämfört med de skadliga konsekvenser som följer av denna typ av utvinning (jordrörelser, hög trafik av maskiner och lastbilar, vattenförorening, miljöljud, miljöförorening, luftförorening, förstörelse av vår bys fauna och flora och devalvering av fastighetsarvet på marken i anslutning till stenbrottet)", står det vidare i broschyren.

I dokumenten uppmanas markägarna att inte låta ett företag få tillträde till marken och utföra "någon typ av insamling/analys".

En av initiativets undertecknare, Catarina Soares, förklarade för Lusa att framställningarna skickades till olika instanser, bland annat DGEG, justitieministeriet och Portugals miljöbyrå, med kännedom av kammaren och Louriçalrådet.

"Stor makt"

Enligt Catarina Soares är det som oroar henne mest "det faktum att det är ett multinationellt företag och att det har stor makt över de olika institutionerna".

"Från och med det ögonblick då ansökningarna godkänns kan företaget gå vidare med prospekteringsansökan och då förlorar vi automatiskt kontrollen över situationen", ansåg Catarina Soares.