Europeiska kommissionen vill att den digitala processen för beviljande av visum för inresa till Schengenområdet ska vara fullt fungerande senast 2031, som en åtgärd för att underlätta inresa till Europeiska unionen (EU) och öka säkerheten inom området för fri rörlighet.

Digitaliseringen av viseringar för inresa till Schengenområdet, som ingår i den nya migrations- och asylpakten, syftar till att göra processen mindre byråkratisk och kostsam för medlemsstaterna och de sökande, förutom att stärka säkerheten på detta område.

Online-process

Enligt information från gemenskapens verkställande organ kommer viseringssökande därmed att kunna ansöka om inresetillstånd online och betala via en gemensam EU-plattform, oavsett destinationsland. Den framtida plattformen kommer automatiskt att avgöra vilket Schengenland som är ansvarigt för att granska viseringsansökan, särskilt om ansökan omfattar flera länder.

Förslaget måste godkännas av Europaparlamentet och EU:s råd, och Europeiska kommissionen hoppas att den framtida plattformen kan börja utvecklas 2024 och vara i drift 2026, med en övergångsperiod på fem år, vilket innebär att den inte kommer att kunna användas av alla medlemsstater förrän 2031.

Att gå framåt som en enhet

"I dag tar vi EU:s viseringspolitik in i den digitala tidsåldern", sade EU-kommissionär Margaritis Schinas, som ansvarar för att främja den europeiska livsstilen. "Eftersom vissa medlemsstater redan har övergått till digital teknik är det viktigt att Schengenområdet nu går framåt som en enhet", sade han vid en presskonferens.

Ylva Johnson, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor, tillade å sin sida att "en modern viseringsprocess är avgörande för att underlätta resor till EU, oavsett om det gäller turism eller affärer". Kommissionären betonade också att "det är hög tid att det finns en snabb och säker plattform för ansökan om visering online för medborgare från 102 länder som ansöker om korttidstillstånd för att resa till EU".

Schengenområdet garanterar fri rörlighet inom ett område som omfattar 26 länder (varav 22 är EU-medlemsstater, inklusive Portugal) med över 400 miljoner invånare.