Detta är en följd av en petition som har undertecknats av över 8 000 personer som begär att skattesatsen ska sänkas från 23 % till 6 %.

I framställningen betonas att "veterinärmedicinska handlingar beskattas med 23 procent och därmed betraktas som en lyx" och man ber regeringen att inom ramen för statsbudgeten överväga en sänkning till en lägre skattesats.

"Lyxvaror"

Pedro Filipe Soares, ledamot från BE, betonade att den lagstiftning som antagits i parlamentet föreskriver skyldigheten att främja djurens välbefinnande, men anser samtidigt att "utgifterna för att uppfylla denna skyldighet inte är lyxvaror".

Enligt Pedro Frazão från Chega har läkemedel i Portugal "0 procent moms, även alternativa läkemedel" och endast veterinärmedicinska läkemedel beskattas med en så hög skattesats.

"Staten belastar familjerna, varav en del har mycket få ägodelar, med en törst efter skatt, och inte ens föreningar och kommuner är undantagna från denna beskattning", beklagade Pedro Frazão.

För PAN:s talesperson Inês de Sousa Real är det "obegripligt" att det i Portugal "ges undantag för dem som misshandlar djur", med tjurfäktning som exempel, men att djurskyddsföreningar "inte har tillgång till tjänster till överkomliga priser och måste betala moms till högsta skattesats".

"Det handlar inte bara om lyxvaror. Det handlar om att moralisera den offentliga politiken, särskilt skattepolitiken", betonade ledamoten.