Anabela Carvalheira från Federation of Transport and Communications Unions (FECTRANS), som kontaktades av Lusa, förklarade att denna strejk har samma orsaker som de två delstrejkerna i mars och den 14-22 april.

"[Skälen] är desamma, oförändrade. Det har att göra med en specifik situation i ett område av företaget som representerar förarna och de anställda som ansvarar för den centrala ledningscentralen", påminde Anabela Carvalheira.

Enligt fackföreningsmedlemmen är den nya strejken kopplad till "den oroliga situationen, vare sig det gäller schemaläggning, brist på arbetskraft och dåliga arbetsförhållanden och framför allt ledningens stora arrogans som gör att arbetarna når en trötthetsgräns".

"[Arbetstagarna] kan inte fortsätta på detta sätt eftersom de inte kan uppfylla det som krävs för en god kollektivtrafik", betonade hon.

På Metropolitano de Lisboas (ML) webbplats uppger företaget att "på grund av en strejk som utlysts av de fackliga organisationer som företräder ML-arbetarna för den 29 april planerar företaget att stoppa transporttjänsten från 06.30 till 09.00 och tågtrafiken återupptas 09.30".

Normalt går tunnelbanan mellan 06:30 och 01:00.