Preliminära uppgifter från det nationella statistikinstitutet (INE) tyder på att inflationen i Portugal ökade med cirka 7,2 % i april, vilket är det högsta värde som uppmätts sedan mars 1993.

Inflationen mäts genom den årliga förändringstakten i konsumentprisindexet (CPI). Och om INE:s beräkningar bekräftas innebär det att inflationen i Portugal kommer att ha ökat med 1,9 procentenheter jämfört med mars, då den låg på 5,3 %.

Om man bortser från obearbetade livsmedel och energiprodukter skulle inflationen på årsbasis ha ökat med 5,0 % i april - 1,2 procentenheter (p.p.) mer än i mars - vilket var det högsta värdet sedan september 1995, enligt INE:s bulletin om snabbestimat av konsumentprisindex.

Det uppskattas också att denna indikator under de senaste 12 månaderna har stigit med i genomsnitt 2,8 % per månad, vilket påpekas av Portugals statistikbyrå. Den månatliga variationen av KPI fastställdes till 2,2 % i april, jämfört med 2,5 % i mars och 0,4 % i april 2021.