"Vi försöker föreslå mekanismer för certifiering av bemanningsföretag, så att endast de bästa företagen är verksamma på territoriet, och för övervakning och reglering av tjänsteleverantörer", säger en tjänsteman från föreningen.

Ordföranden för sammanslutningen av trädgårdsodlare, fruktodlare och blomsterodlare i kommunerna Odemira och Aljezur som argumenterade för Lusa-kontoret ( AHSA), Luís Mesquita Dias, sade: "Jag vill inte klassificera tjänsteleverantörer som oärliga och andra som ärliga, men vi är medvetna om att riskerna för bristande efterlevnad är större i en typ av kontrakt än i en annan, och det är vad vi arbetar med och ökar medvetenheten bland våra medarbetare".