Enligt en snabbestimat från Eurostat som publicerades i dag ökade ekonomin i euroområdet med 5 %, vilket kan jämföras med en ökning på 0,2 % under samma kvartal föregående år och 4,7 % under de tre sista månaderna av 2021.

EU:s BNP-tillväxt accelererade å sin sida också under det första kvartalet till 5,2 %, jämfört med 0,4 % ett år tidigare och 4,9 % under föregående period.