Analysen visar att "Covid-19-epidemin bibehåller en mycket hög överförbarhet, med en stabil trend", meddelar generaldirektoratet för hälsa (DGS) och det nationella institutet för hälsa. Doutor Ricardo Jorge (INSA), som rekommenderar fortsatt epidemiologisk övervakning och individuella skyddsåtgärder i grupper med högre risk, samt boostervaccinering.

Färre dödsfall

När det gäller specifik dödlighet enligt Covid-19 registreras ett värde på 25,1 dödsfall under 14 dagar per en miljon invånare, vilket visar en minskande trend, men fortsätter att ligga över det tröskelvärde på 20,0 dödsfall som fastställts av European Center of Disease Control (ECDC) för denna indikator.

"Dödligheten av alla orsaker ligger inom de förväntade värdena för årstiden, vilket tyder på en minskad inverkan av pandemin på dödligheten", säger hälsomyndigheten.