Sänkningen av ISP på bränslen kommer att innebära en ytterligare rabatt på 15,5 cent per liter bensin och 14,2 cent per liter diesel.

Regeringen har infört denna åtgärd för att mildra ökningen av bränslepriserna, med en effekt som liknar sänkningen av mervärdesskattesatsen på bränsle från 23 % till 13 %.

Genom denna åtgärd kommer "skattebördan på bränslen att ta hänsyn till denna sänkning av ISP (och motsvarande effekt i form av moms), vilket innebär en ytterligare skatterabatt på 14,2 cent per liter diesel och 15,5 cent per liter bensin".