"Vi accepterar inte att arbetsgivarna och regeringen använder sig av bluffen att löneökningar orsakar en inflationsspiral", sade Isabel Camarinha inför tusentals människor som samlats efter att ha deltagit i CGTP:s första maj-parad i Lissabon.

Isabel Camarinha försvarade att regeringen bör vidta "effektiva åtgärder för att kontrollera priserna" och krävde "en extraordinär höjning av den nationella minimilönen till 800 euro från och med den 1 juli 2022".

Fackföreningsledaren krävde också en extraordinär höjning av pensionerna "med minst 20 euro" och krävde återigen en löneökning på 90 euro för alla arbetstagare i år.