Enligt ett uttalande från António Costas kansli är mötet mellan de två premiärministrarna planerat till 11.30 på morgonen på Portugals fastland.

Enligt samma meddelande kommer Portugals premiärminister på torsdag att delta, också på digital väg, i den internationella konferensen för högnivågivare för Ukraina, som äger rum i Warszawa.

"Initiativet samordnas av Polens och Sveriges premiärministrar i samarbete med Europeiska rådets och Europeiska kommissionens ordförande".

I uttalandet anges att den internationella givarkonferensen "syftar till att samla in medel för att bemöta den mycket allvarliga humanitära situationen, stödja flyktingar och fördrivna personer från kriget i Ukraina och svara på uppmaningar från FN, Internationella Röda korset och andra länder".

"FN uppskattar att mer än 15 miljoner människor är i akut behov av humanitärt bistånd, inklusive mat, medicinsk hjälp, skydd och tak över huvudet", tillade premiärministerns kansli.