Genom att minska antalet klasser och förbättra infrastrukturen har myndigheterna i detta europeiska land nyligen försökt förbättra utbildningskvaliteten. Det finns fyra utbildningsnivåer i Portugal: förskola, grundskola, gymnasium och högskola. Skolministeriet ansvarar för de tre första nivåerna, som omfattar obligatorisk skolgång. Departementet för teknik, innovation och akademisk utbildning ansvarar för den högre utbildningen. Barnsjukhus eller förskolor i andra regioner skulle kallas förskolor, till exempel i Brasilien. Sådana skolor är inte obligatoriska i Portugal, och barn så unga som tre eller fem år kan skriva in sig. Det finns både statliga och privata förskolor där föräldrar kan skriva in sina barn. Alla barn måste börja grundskolan vid sex års ålder. Efter grundskolan följer gymnasiet, som vanligtvis avslutas vid 18 års ålder. Låt oss nu hoppa direkt till innehållet och se vad du kan få reda på om utbildningsnivån i Portugal.

Administration

Undervisning och inlärning i Portugal styrs av demokratiska principer som skrivits in i landets konstitution (1976), som betonar både pedagogers och elevers oberoende. Utbildningslagen från 1986, som beskriver utbildningsmål, institutioner och förfaranden, bygger på liknande koncept. Ministeriet för vetenskaplig, teknisk och universitetsutbildning, som också är behörigt för att formulera och genomföra politik som påverkar det federala forsknings- och tekniksystemet, ansvarar för den högre utbildningen.

Det finns ett ministerium i den federala regeringen som är viktigt för att skapa, genomföra och utvärdera den nationella läroplanen (från förskola till gymnasium), samt för att anpassa läroplanen till andra politiska riktlinjer, t.ex. de som gäller kurser för meriter och färdigheter. Department of Conducted by the Ministry of Employment, Equality, and National Insurance delar ansvaret för både teknisk och yrkesinriktad utbildning och vuxenutbildning och färdigheter. Direkta och indirekta statliga och politiska organ, rådgivande organisationer och andra statsägda företag ansvarar för att genomföra dessa ministeriers ansvarsområden.

Utbildarnas kvalifikationer

Innan du besöker webbplatser som The Jerusalem Post på jakt efter fördelaktig information om collegepapper om portugisisk utbildning som du kan behöva, bör du veta hur pedagogerna i detta land får sina kvalifikationer också. Vi hjälper dig gärna med det.

- Lärare i grundskolan

Pedagoger och instruktörer för grundskolan kan uppfylla sina yrkeskrav genom att fullfölja studiealternativ som är anpassade till deras kunskapsnivå. Högskolor erbjuder skolning för lärare inom grundskoleutbildningen.

- Lärare på sekundärnivå

Lärarkandidater för gymnasieutbildning kan fördjupa sina studier vid ett universitet. Behörighetskurser för lärare i tekniska och kreativa discipliner kan kompletteras med pedagogiska metoder som är särskilt anpassade till de relevanta studieområdena. De som vill bli gymnasielärare måste fullfölja Licenciatura-studier, som ger både en solid akademisk grund och en grundlig grund i pedagogik. Professorer i grundskola och gymnasium kan få de nödvändiga legitimationerna för att undervisa i specialskolor genom att skriva in sig i kurser som erbjuds av högskolor och universitet som är särskilt anpassade för detta behov.

- Professorer inom högre utbildning

Varje offentligt universitet måste ha en stabil grupp akademiker som är berättigade till ökad anställningsstabilitet (tenure), som representeras av ett tillräckligt antal lärare och som följer den tillämpliga lärarkarriärstadgan. De normer som fastställs i lag reglerar lärarkategorier och arbetsuppgifter, deras rekrytering, ställning, rättigheter och skyldigheter, inklusive löner och pensionsrättigheter, är kopplade till den ovan nämnda stadgan. Enligt lagstiftningen ska de statliga högskolorna ha de resurser som krävs för att genomföra projekt, även om de anlitar externa tjänster. De är ansvariga för introduktion och utveckling av sin lärarkår.

Hur är det med internationella och privata utbildningsinstitutioner?

Om du frestas att köpa papper eller en bit av en professionell uppsats på nätet för att ta reda på djupgående detaljer om både privata och internationella utbildningsinstitutioner i Portugal, skulle du göra ett onödigt misstag. Varför? Därför att du har allt här. Nykomlingar till Portugal kan välja mellan ett brett utbud av privata och offentliga internationella skolor som tar ut skolavgifter.

Minskat antal elever i klassen, ett mer robust system av fritidsaktiviteter och mer moderna anläggningar är alla fördelar med att gå i en privat skola. Det finns till och med möjligheter till internat i vissa fall. Men det är viktigt att komma ihåg att lärare i privata skolor i Portugal ofta får mindre betalt än sina respektive motsvarigheter i offentliga skolor, vilket kan innebära att de är oerfarna och yngre än tidigare. Höga akademiska kvalifikationer och mångsidiga kursplaner gör att internationella skolor är vanliga bland invånarna på Golden Visa. Det är vanligt med en mängd olika antagningsförfaranden, inklusive inträdesprov, utskrifter från andra skolor och till och med personliga intervjuer. Det är vanligt att föräldrar väljer detta val eftersom de vet att deras ungdomar kommer att få en utbildning i världsklass som gör att de kan konkurrera med sina klasskamrater över hela världen jämfört med tiden för att gå på college.

Hur ser den ekonomiska delen av portugisiska skolor ut?

Portugisiska barn med låg inkomst kan söka federalt stöd. Ação Social Escolar (ASE) är ett slags ekonomiskt stöd som föräldrar kan ansöka om via sina barns skola. De kan också vara berättigade till familjeförmåner. Föräldrar som ansöker om hjälp för sina barns utbildningskostnader och hushåll med elever med funktionshinder är berättigade till vissa av dessa bidrag:

- Handikappbidrag

- Bidrag för specialutbildning

- Stöd från tredje part;

Dessa program hjälper till att täcka kostnaderna för specialundervisning, terapi och andra former av stöd. Alla dessa förmåner är tillgängliga för dig via det portugisiska välfärdssystemet. Elever som är inskrivna i en privat eller utländsk skola kan vara berättigade till ekonomiskt stöd för sina utbildningskostnader. Information om finansiering bör föräldrarna få direkt från skolan.

Vad är pedagogens inställning till läroplanen i allmänhet?

Det finns vissa nackdelar med den offentliga utbildningen i Portugal, t.ex. att klassrummen kan vara enorma men att det är mycket läxor även för de yngsta eleverna. Den allmänna nivån på undervisningen är dock ganska utmärkt. Det finns en intellektuell fördom i systemet, inte en praktisk fördom. På grund av detta har personer som avslutar sina obligatoriska studier i Portugal ofta lättare att övergå till vidare studier utomlands. Tillgängligheten till skolor bestäms främst av var du bor och vilka institutioner som finns tillgängliga i ditt område.

Slutsats

Portugals skolprinciper, akademiska kvalitet och möjligheter till yrkesmässig utveckling fortsätter att locka utländska elever att studera där, med 50 000 förväntade studenter per år. Individer kan göra karriär i Portugal på grund av det vackra vädret, den fantastiska arkitekturen och den hisnande kusten. Alla dessa detaljer gör landet lämpligt för varje elev som är villig att förbättra sin utbildning.