Europeiska kommissionen har redan överfört 18,8 miljarder euro till Portugal, inom ramen för programmet Portugal 2020 för social innovation, fram till mars, vilket placerar landet på första plats bland de stater som har de största finansiella paketen.

Totalt har Bryssel redan överfört 69,6 procent av det belopp som programmerats för Portugal 2020 till Portugal.