Incidenter som upptäcks av SIBS Paywatch och som tyder på bedrägeri eller försök till bedrägeri ökade nio gånger under 2021 och en av 99 "e-postmeddelanden" är "phishing", säger den verkställande direktören för detta företag för finansiella tjänster.

"År 2021 ökade de händelser som upptäcktes av SIBS Paywatch nio gånger, vilket avslöjar en betydande ökning av bedrägerier eller försök till bedrägerier, nämligen genom falska webbplatser, phishing, vishing eller smishing", sade Madalena Cascais Tomé, vid konferensen "Hur skyddar man betalningar? (Cyber)säkerhet och förebyggande av bedrägerier", som anordnades av Banco de Portugal (BdP).

Madalena Cascais Tomé påminde om att "stark kundautentisering" har varit en realitet sedan 2021, vilket innebär att för att göra en viss betalning krävs ett fingeravtryck, ansiktsigenkänning eller andra biometriska uppgifter eller att man får koder via sms eller e-post.

Men trots denna starka form av autentisering har användarnas digitala fotavtryck också ökat, vilket kan äventyra betalningssäkerheten.

"Inga känsliga uppgifter som tas emot via mobiltelefonen delas, vid någon tidpunkt, under några omständigheter eller till någon", varnade hon.

Låga bedrägerinivåer

Elektroniska betalningsinstrument uppvisade "mycket låga" bedrägerinivåer under första halvåret 2021, där kortoperationer stod ut ur den utfärdande enhetens synvinkel, med 0,03 % i kvantitet och värde, avslöjade BdP.

"Under första halvåret 2021 låg användningen av olika elektroniska betalningsinstrument i Portugal kvar på mycket låga bedrägerinivåer", står det i rapporten om betalningssystemen 2021.

Under denna period sticker transaktioner med kort ut ur utgivarens synvinkel, med en ökning på 0,03 % i kvantitet och värde.

Det genomsnittliga värdet per bedrägeri, som uppgick till 54 euro, var dock det lägsta.

Kreditöverföringar hade i sin tur ett genomsnittligt värde på 2 647 euro per bedräglig transaktion, "men endast tre av varje miljon överföringar var bedrägliga".