Sedan början av året har det varit en uppåtgående trend, och konsumentprisindexet, som mäts av det nationella statistikinstitutet (INE), visade en ökning med 0,8 % mellan januari och februari.

Samma uppgifter visar dock att trenden förstärktes under den sista månaden av detta första kvartal, med en ökning med 3,5 procent i mars jämfört med januari.

Några av de största prisökningarna har skett för bröd och spannmål, kött (3,8 %) eller oljor och fetter (som ökade med 18,6 % jämfört med januari).

För mjölk, ost och ägg var prisökningen under samma period 3,3 %, för fisk 2,6 % och för grönsaker 2,2 %.

"På tre månader är ökningar på omkring 3, 4 % enorma", säger Francisca Guedes de Oliveira, ekonom och professor vid Católica Porto Business School, och konstaterar att dessa ökningar sker i ett "stigande" sammanhang och för "nödvändighetsprodukter".

Bränslepriserna

I INE:s varukorg ökade priset på flytande bränslen med 22,0 % mellan januari och mars, en utveckling som ekonomen också påpekar, med hänsyn till det "övergripande sätt" på vilket energiprodukter påverkar alla.

Till dessa farhågor lägger Francisca Guedes de Oliveira ytterligare en, som har att göra med osäkerheten om hur situationen kommer att utvecklas med Ryssland och Ukraina och med en eventuell recession som kan förutses.